Toppers X

Class X Toppers (Session 2022-2023)

 • ALKA KUSHWAHA
  95.4%

 • ANUSHKA SHUKLA
  95%

 • PAWAN GUPTA
  94.4%

 • ABHAY NARAYAN YADAV
  93.6%

 • SANTOSH SINGH BISHT
  92.8%

 • DEVASHISH MISHRA
  92.2%

 • MANISH YADAV
  92.2%

 • CHHAVI SINGH
  91.4%

 • VIGHNESH MISHRA
  91.2%

 • MAYANK
  91%

 • RAHUL GUPTA
  91%
Class X Toppers (Session 2021-2022)
Class X Toppers (Session 2020-2021)
Class X Toppers (Session 2019-2020)
Class X Toppers (Session 2018-2019)
Class X Toppers (Session 2017-2018)
Alternate Text