Toppers XII

Class XII Toppers (Session 2020-2021)

 • Ayush Dwivedi
  91%

 • Kriya Mishra
  90%

 • Pallavi Yadav
  90%

 • Lalit Mishra
  88%

 • Abhitesh Singh
  87%

 • Sakshi Rai
  87%

 • Akanksha Pal
  86%

 • Arpita Singh
  86%

 • Divyanshi Vishwakarma
  86%

 • Mahima Yadav
  86%

 • Rajneesh Kushwaha
  86%

 • Tanya Ahuja
  86%

 • Vartika Massay
  86%

 • Vikash Kushwaha
  86%
Class XII Toppers (Session 2019-2020)
Class XII Toppers (Session 2018-2019)
Alternate Text